lá cải

Gia Đình Kiểu phụ nữ dễ “lên mây”

·

Phụ nữ mảnh mai, phụ nữ mảnh mai được xem là hấp dẫn. Nếu lại được ưu đãi thêm cặp nhũ hoa thuộc hàng "trái bưởi" thì được xếp vào diện top (nhiều ham muốn). - Tôi đã căng não ra suy nghĩ xem nếu nhũ hoa là trái bưởi thì bầu ngực phải là trái gì, nhưng cuối cùng cũng chịu thua. Bạn đọc nào nghĩ ra thì email cho tôi, chúng ta đem đi báo cáo cho hội thực vật thế giới lấy thưởng, ăn chia 50/50.

nhằm lúc 17:46 ngày 14/11/11, dsfsdf rằng:

trái bí ngô
Đang gửi…