lá cải

Vietnamnet Mr Đàm: Cố tình hát dở để giấu chiêu

·

Bác Đàm kín kẽ quá! Đến lúc nào thì bác mới chịu lộ chiêu cho chúng cháu học hỏi?

Đang gửi…