lá cải

Người Đưa Tin Nhìn rốn đoán cách “yêu” của chàng

·

Hình móng ngựa. Hình dấu hỏi. Hình dấu phẩy. Hình quả bóng. Hình "hơi phức tạp". Nhiều nếp nhăn. Sâu như hang chuột... "Bói cái cục cứt gì thế này???", độc giả gào lên. - "Không anh ạ, cục cứt là kì sau", Người Đưa Tin vội vàng cải chính.

Đang gửi…