lá cải

Người Đưa Tin Doanh nhân đập bàn, chửi bậy, xúc phạm phóng viên

·

Khi PV nói rõ quan điểm làm việc là “anh cứ trình bày, chúng tôi chấp nhận đến đâu là quyền của chúng tôi” thì ông Khai đập bàn, chỉ tay vào mặt PV, nói rằng: “Tôi không ngu dại đến mức phải chờ cô (tức PV) nhắc?!”. Sau đó, ông Khai tiếp tục đập bàn, chỉ tay vào mặt PV chửi: “Cút, cút, cút mẹ mày ra khỏi đây. Đồ vô văn hoá”. - Tôi đọc mà run cả người. Sướng quá!

Đang gửi…