lá cải

Người Lao Động Chung kết Hoa hậu Quốc tế: Trúc Diễm lợi thế

·

Bên cạnh cuộc thi Hoa hậu Quốc tế, vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới tổ chức tại London - Anh cũng diễn ra [...] - Có thể nói chưa bao giờ vốn từ vựng của Việt Nam bị thách thức đến như vậy: Hoa hậu Hoàn Vũ, hoa hậu Hoàn Cầu, hoa hậu Toàn Cầu, hoa hậu Quốc Tế, hoa hậu Thế Giới, hoa hậu Quả Đất, hoa hậu Trái Đất, hoa hậu Cục Đất, hoa hậu Cuốc Đất, hoa hậu Hòn Đất, hoa hậu Hóc Môn, hoa hậu Môn Đất...

Đang gửi…