lá cải

Dân Trí Khởi tố, bắt tạm giam tên “cẩu tặc” bắt giữ bé gái 5 tuổi

·

Đọc bài này tôi mới biết "cẩu tặc" nghĩa là tên ăn trộm chó. Thế thì ông Bao Công ổng ác quá, chỉ có ăn trộm chó thôi mà ổng chém hết ban ngày lại đến ban đêm.

nhằm lúc 11:36 ngày 10/11/11, Cantona rằng:

Báo tặc!!!

nhằm lúc 13:15 ngày 10/11/11, Qkamejoko rằng:

"cẩu tặc" mới là ăn trộm chó, còn cẩu tặc không hẳn. Không được lẫn lộn nhé :D

nhằm lúc 14:10 ngày 10/11/11, la cai nho rằng:

lẫn lộn thì thành tẩu... àh
Đang gửi…