lá cải

VnExpress Vỡ bờ bao trong đêm, dân không kịp trở tay

·

Bao bờ mà nói chuyện tỉnh queo như bao... ni-lông.

nhằm lúc 13:58 ngày 14/11/11, luantran rằng:

hên là chưa nói chuyện như bao con sói

nhằm lúc 13:58 ngày 14/11/11, luantran rằng:

hên là chưa nói chuyện như bao con sói

nhằm lúc 13:59 ngày 14/11/11, Hải rằng:

Thằng Tàu ỉa chảy thì "kinh hoàng"...

nhằm lúc 15:09 ngày 14/11/11, Cantona rằng:

Bao con sói chính là dấu 3 chấm đó.
Đang gửi…