lá cải

Gia Đình Chân dung kẻ nghịch tử loạn luân

·

Bi kịch của sự loạn luân sẽ dai dẳng theo suốt cuộc đời của đại gia đình nghèo khó, họ đang chơi vơi giữa vực thẳm bởi sự vô luân của đứa con nghịch tử. - Trong văn có gió thổi ù ù qua tai, nghe thoảng mùi thum thủm.

Đang gửi…