lá cải

Gia Đình Thanh Thảo ôm chặt Quang Dũng ngày gặp lại

·

Quang Dũng rùng mình, quýnh quýu sử chiêu "kim thiền thoát xác," để lại bộ vét-tông, cứ thế nồng nỗng lao vào sau cánh gà tẩu thoát.

Đang gửi…