lá cải

VnExpress Angelina cùng Pax Thiên tạm biệt người Côn Đảo

·

Báo VnExpress là sáng tạo nhất. Trong khi tất cả các báo khác đăng tin cô này "tạm biệt Côn Đảo", "rời Côn Đảo" thì VnExpress giật tít "tạm biệt người Côn Đảo." Như vậy đủ để chứng tỏ rằng lợn Côn Đảo, khỉ Côn Đảo và chó Côn Đảo không được tính tới ở đây, rằng nhà báo rất rành về động vật, rằng như thế người ta gọi là súc vật học.

Đang gửi…