lá cải

Dân Việt Mỹ nhân kề miệng hô hấp, cứu anh chàng ăn mày

·
Ở Trung Quốc cũng có ăn mày kia à? Vậy thì cái lí do liếm đít Trung Quốc, thưa các vị nhà báo, là gì?

nhằm lúc 21:49 ngày 17/11/11, TEMPO rằng:

mình nghĩ cũng nên có những bài báo về bọn khựa để chúng ta có thể hiểu kỹ hơn về đời sống của họ.muốn nắm được thế chủ động thì phải hiểu rõ đối phương hehe :D
Đang gửi…