lá cải

Phụ Nữ Today Đoan Trang-Trấn Thành ngày càng nguy hiểm

·

Đúng hơn là ngày càng tỏ ra nguy hiểm.

nhằm lúc 8:35 ngày 22/11/11, Hana Nguyen rằng:

Admin Lacai nói bóng gió quá. Chửi thẳng nó ngu có phải lẹ hơn k?

nhằm lúc 12:14 ngày 22/11/11, KL rằng:

Mình thấy họ rất tốt. Không ủng hộ cái này. [Dislike]

nhằm lúc 15:31 ngày 22/11/11, rin rằng:

Vấn đề là cái từ NGUY HIỂM ở title có ý bóng hay ý đen.

nhằm lúc 18:33 ngày 22/11/11, Troll rằng:

Ad copy thiếu rồi, tít gốc là nguy hiểm trong ngoặc kép, chứng tỏ nhà báo nói theo nghĩa bóng =)
Đang gửi…