lá cải

VnExpress Fan rock 'đã đời' với Siu Black, Phương Thanh

·

và Noo Phước Thịnh. Bạn không thấy buồn cười ư? Vậy bạn không phải là fan rock rồi.

nhằm lúc 12:37 ngày 26/11/11, Dương rằng:

Dốc ngược.

nhằm lúc 22:34 ngày 26/11/11, chu tu rằng:

Dốc tổ

nhằm lúc 3:37 ngày 27/11/11, Jimi Hen... suyễn rằng:

Ơ, tôi từng nghe nói có hai nhóm rock mang tên là Meat Loaf (Bị Thịt) và Megadeth (Mẹ gầy đét). Hóa ra không phải là Siu Black với Phương Thanh à?!
Đang gửi…