lá cải

Đất Việt Hồ Ngọc Hà gầy đến... đáng sợ

·

Bài đã ba ngày rồi, nhưng xem bộ cô vẫn còn gầy. Tôi đăng lên đây để chứng tỏ sự quan tâm của tôi.

nhằm lúc 18:50 ngày 30/11/11, Yomilk rằng:

"Một chuyên gia dinh dưỡng khi nhìn thấy bức hình này của Hồ Ngọc Hà đã kêu lên rằng cô ấy nên tới gặp chuyên gia dinh dưỡng." - Cái ảnh cuối ấy. Bác khỏi lo nữa đi, Hà nó đọc bài này rồi đấy!
Đang gửi…