lá cải

Vietnamnet Siu Back lộ chuyện dàn xếp Cặp đôi hoàn hảo?

·

Cái kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra thôi, cho dù bọc to đến thế nào.

nhằm lúc 13:26 ngày 29/11/11, bhue rằng:

Chị Siu : Áo đỏ, tôi thích bạn rồi đó.hoho

nhằm lúc 18:14 ngày 29/11/11, Pháp Sư rằng:

Áo đỏ áo đỏ... chứng tỏ.. người quen :x
Đang gửi…