lá cải

Giáo Dục Sao trẻ Hoa ngữ: Gương mặt thiên thần, ba vòng tuyệt mỹ!

·

Nếu xài màn hình CRT thì giật điện được đấy, cẩn thận cái lưỡi nhé!

nhằm lúc 13:20 ngày 29/11/11, bhue rằng:

Phóng viên Giáo Dục : Gương mặt như bò, tứ chi như khỉ.

nhằm lúc 15:08 ngày 29/11/11, Monetarycity rằng:

Trồng cải thì cứ lo trồng cải đi nhé, lưỡi này trình đã cao rồi, công phu thượng thặng ... lo cái gì chứ :p

nhằm lúc 23:07 ngày 29/11/11, bhue rằng:

Đây là cái đẹp mà Giáo Dục muốn hướng đến?
Đang gửi…