lá cải

Dân Việt Lão nông “ươm mầm” bóng đá nữ

·

Lão nhớ cho, ba sôi hai lạnh nhé. Trông gương cái bóng đá nam ấy, tỉ lệ nước nóng nước lạnh không phù hợp, nên giờ mầm nào mầm nấy thúi quắc.

nhằm lúc 13:16 ngày 10/12/11, vqv rằng:

Ươm mầm nhớ để đủ chín tháng mười ngày nhé! đẻ non là yếu lắm.
Đang gửi…