lá cải

Đất Việt Rầm rộ tuyển mỹ nữ 'siêu vòng ba' tại Brazil

·

Trong khi đó, nhà báo nước ta cũng đang rầm rộ vác mồm đi thi "siêu bồn cầu."

Đang gửi…