lá cải

VnExpress Nhân bản vô tính để có thêm 'cụ Rùa'?

·

Làm gì có chuyện, há há. Nhân bản lên đi, tôi sẽ là người đầu tiên gọi nó là "thằng rùa."

nhằm lúc 9:27 ngày 16/12/11, T rằng:

Xin các người, 1 "cụ" còn chưa làm dân đen chúng tôi đủ mệt nữa hay sao mà phải thêm "cụ" nữa.
Đang gửi…