lá cải

VTC Không ăn cắp cũng làm được Trưởng đoàn bóng đá?

·

Bậy! Không ăn cắp sao làm được?

nhằm lúc 16:02 ngày 24/12/11, súp lơ rằng:

mình đọc mãi mà chả hiểu đc cái tit này :-?

nhằm lúc 17:15 ngày 24/12/11, Monetarycity rằng:

@súp lơ: vậy đặt dấu phẩy sau chữ "không ăn" nhé

nhằm lúc 18:23 ngày 24/12/11, Củ Cải rằng:

Chỉ có ở VFF!

nhằm lúc 22:30 ngày 24/12/11, mitdac rằng:

Tiêu chuẩn chung mà
Đang gửi…