lá cải

Dân Việt Hoàng Thùy Linh nhảy bốc lửa trong đêm đông Hà Nội

·

Đáng đời. Sống sao mà bị trời phạt vậy? Mùa đông không được ở nhà trùm chăn, phải lết đi xem cổ nhảy.

nhằm lúc 17:59 ngày 25/12/11, FunHosted rằng:

Ngôi sao khiêu dâm nước ta thưở nào giờ phải làm gái nhảy rồi sao?
Đang gửi…