lá cải

Vietnamnet Xuất hiện vật thể bay lạ tại Hà Nội

·
Theo quan sát của chúng tôi, vật thể lạ này có hình dáng giống như khinh khí cầu, màu sắc trang trí giống như khinh khí cầu, và lạ hơn nữa là bay y như khinh khí cầu.
Đang gửi…