lá cải

VTC Người góa phụ và "tình sử hai Kim"

·

Anh / chị nhà báo này mà viết trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật thì thế nào cũng có bài "Bùi Công Duy ngâm thơ Bùi Giáng hay là sự giao thoa của hai Bùi."

nhằm lúc 16:22 ngày 28/12/11, mitdac rằng:

Càng ngày càng phục tầm nhìn của tác giả thiên tình sử "Chú Kim"
Đang gửi…