lá cải

Giáo Dục Thưởng Tết của NLĐ Khánh Hòa không bằng đi ăn xin một ngày?

·

So sánh thô thiển! Ăn xin là người ta thương người ta cho...

nhằm lúc 16:22 ngày 29/12/11, mitdac rằng:

Thì đi ăn sin đi! Nhưng sang tây ấy, may ra được 1 phần 600 triệu đô!

nhằm lúc 18:45 ngày 29/12/11, sặc rằng:

Kinh hoàng viết xai chính tả!

nhằm lúc 10:33 ngày 30/12/11, Hê hê rằng:

Thôi thế thà đi ăn xin, đằng nào cũng bị coi là xin ăn mà.
Đang gửi…