lá cải

Giáo Dục 18 hình ảnh "thổn thức" nhất năm 2011

·

Không hổ danh báo Giáo Dục. Tít, bài và ảnh có độ nhảm trùng khớp!

nhằm lúc 21:24 ngày 2/1/12, QMinh rằng:

Tui phát hiện ra rồi, Phó tổng biên tập báo Giáo dục là Bùi Ngọc Cải, hèn chi, ngày nào báo này cũng lên Lá Cải, chắc năm nay ông này lên TBT.
Đang gửi…