lá cải

Giáo Dục Bạn gái tay vợt nổi tiếng sexy trong căn nhà ma quái

·

Sở dĩ tin này được bỏ vào mục thể thao là vì hai nhẽ. Một là, sau bộ ảnh này thì tay vợt đã vợt cho cô này một vài séc. Hai là, cái anh biên tập ngu như ngựa.

nhằm lúc 22:40 ngày 1/1/12, ves rằng:

sao anh xỉ nhục ngựa :|

nhằm lúc 2:47 ngày 2/1/12, lê huy rằng:

Tay vợt nào mà lại nổi tiếng sexy thế?
Đang gửi…