lá cải

Giáo Dục "Quan chức đánh bạc là biểu hiện sự suy thoái về đạo đức"

·

Cái tít tối nghĩa! Đạo đức là gì mới được?

nhằm lúc 12:46 ngày 2/1/12, Củ Cải rằng:

Năm 2012 đúng là tận thế rồi. Đầu năm đã có điềm gở: Báo Giáo Dục nói về đạo đức.

nhằm lúc 7:59 ngày 3/1/12, Châu Tinh Trì rằng:

Trời ơi...! Báo Giáo Dục nói về đạo đức.Đây là một sỉ nhục lớn lao đối với những người làm báo Giáo Dục.

nhằm lúc 10:36 ngày 3/1/12, linh rằng:

Chết mịa, Tết nào cũng đánh bài suốt, dưng em ko phải là quan chức nên đạo đức vẫn y sì ko bị suy thoái, may thế
Đang gửi…