lá cải

Giáo Dục Osin bị tra tấn: “Khi nào bà chết cháu sẽ làm ma cho bà”

·

Khi mời bà Phương về làm việc bà Minh nói rằng: “Bà cứ về đây với cháu khi nào bà chết cháu sẽ làm ma cho bà....” - Sắp có: Osin bị tra tấn: "Bà Phương là họ hàng nhà tôi," Osin bị tra tấn: "Đây là vụ án có dấu hiệu hình sự," Osin bị tra tấn: "Tôi đã chỉ đạo cấp dưới điều tra kĩ," Osin bị tra tấn: "Tôi chưa nghe dân chúng phản ánh về vấn đề này," Osin bị tra tấn: "Sao Osin bị tra tấn nói nhiều thế?" vân vân.

nhằm lúc 23:59 ngày 8/1/12, Cải ngọt rằng:

Kỳ án Osin bị tra tấn!
Đang gửi…