lá cải

Giáo Dục Ôsin bị tra tấn: Mẹ liệt sỹ 95 tuổi lại một lần nữa khóc con

·

Ưu tiên gia đình liệt sĩ / Mình mới được làm Ôsin (Trần Nhuận Minh).

nhằm lúc 17:08 ngày 9/1/12, thangbom rằng:

theo cái tít này thì giửa ở đợ và các anh hùng liệt sỷ có mối liên hệ rất thân thiết

nhằm lúc 21:04 ngày 9/1/12, badoso rằng:

thangbom: nói thế o dược nhé , xã hội ta o có ở dợ, osin thì dược.
Đang gửi…