lá cải

Vietnamnet Lao động ngoại tỉnh hối hả về quê ăn Tết

·

Sao Sầm còn ở đây?

nhằm lúc 12:53 ngày 10/1/12, Lá cải rằng:

Để còn la liếm kiếm cân thịt ăn tết.

nhằm lúc 18:32 ngày 10/1/12, justanotherreader rằng:

Về rồi, đang bốc bài mình ra ăn.
Đang gửi…