lá cải

Giáo Dục Vỗ tay tán thưởng Lê Văn Luyện là hành động... “dị biệt”

·

Thế còn một ông tiến sĩ suốt ngày đi bàn chuyện tiêu tiểu của một đứa sát nhân thì cũng khá là dị hợm.

nhằm lúc 11:17 ngày 11/1/12, Lá cải rằng:

Không, tôi không phải là người dị biệt. Mà tôi là quái dị! Tiến sĩ và các nhà báo mạng hay bàn về chuyện tiểu tiện, đại tiện của Luyện trả lời anh lacai.org.
Đang gửi…