lá cải

Giáo Dục Tin mới: Lê Văn Luyện sẽ phải hầu tòa trong vụ kiện khác

·

Cái khác nhau giữa báo Giáo Dục và cục cứt chó là gì? Cục cứt chó thì Luyện phải giẫm lên mới bám theo từng bước chân của Luyện được.

nhằm lúc 23:46 ngày 14/1/12, TEMPO rằng:

nói hay lắm :))

nhằm lúc 9:53 ngày 15/1/12, Tui rằng:

admin so sánh như vậy thì nhục cả giống nòi nhà chó lắm!
Đang gửi…