lá cải

Giáo Dục Lần đầu công bố: Hình ảnh nhà Đoàn Văn Vươn bị san phẳng

·

Tất cả những chuyện này là gì? Dạo này tôi hơi bận rộn không theo dõi sát thời sự lắm. Nghe nói có một đám côn đồ ở Hải Phòng?

nhằm lúc 18:00 ngày 14/1/12, tuấn anh rằng:

:))
Đang gửi…