lá cải

Người Đưa Tin VN thuộc "top 50 nền kinh tế mạnh nhất thế giới"

·

Cẩn thận. Câu chữ có thể giết người. Cụ thể hơn, chữ "sẽ" và số "2050" sẽ làm bạn tụt hứng nửa chừng, về lâu dài dễ dẫn đến rối loạn cương.

nhằm lúc 8:34 ngày 16/1/12, khaminh rằng:

nhà báo 1 tay viết bài, 1 tay xóc lọ, miệng lảm nhảm "ối à sướng..."

nhằm lúc 11:42 ngày 16/1/12, Củ Cải rằng:

Bệnh của bác PV nặng thật rồi...........

nhằm lúc 10:34 ngày 17/1/12, Ct Ng. Sinh. Hùng rằng:

thu nhập bình quân đầu người là 4.355 USD/năm. Sai rồi. Mình nhớ đợt trước mình nói khác, các cậu phải theo định hướng và quyết tâm chính trị của mình chứ.

nhằm lúc 2:38 ngày 19/1/12, Bungbia rằng:

Thông cảm, người đưa thư lâu lâu còn thất lạc huống hồ Người Đưa Tin.
Đang gửi…