lá cải

Dân Việt Bi hài chuyện tìm “rồng con”

·

"Anh là rồng?" - "Không, tôi rắn. Bố tôi trâu, mẹ là chó."

Đang gửi…