lá cải

Phụ Nữ Today Người bị nổ cụt chân vạch mặt kẻ đê hèn Đức Tiềm

·

Các bạn đừng bao giờ phạm pháp nhé. Vô tội mà bị bắt cũng không nên. Vì ở ta hiện nay có đến bốn loại tòa án: tòa án nhân dân, tòa án lương tâm, tòa án Facebook, và tòa án Báo Điện Tử. Tòa án lương tâm có thể sẽ tha thứ cho bạn, nhưng tòa án Báo Điện Tử sẽ bám theo bạn đến mãn đời.

nhằm lúc 17:21 ngày 16/1/12, mitdac rằng:

Xáng tạo thật! Không phải kẻ sát nhân nữa, đã có danh hiệu mới: Kẻ để hèn. Các bài tiếp theo: Kẻ đê hèn Đức Tiềm...

nhằm lúc 18:25 ngày 16/1/12, Lan rằng:

Ban mitdac co vai cau binh hay phet, nhung doi khi co loi sai chinh ta :)

nhằm lúc 20:07 ngày 16/1/12, Rolex rằng:

Toàn án facebook và Tòa án báo điện tử là chuẩn đấy ông An =]]

nhằm lúc 20:25 ngày 16/1/12, sặc rằng:

Oạch, từ sáng giờ cứ đinh ninh là "Người bị nổ cụt tay - vạch mặt kẻ đê hèn..." ---> Mắng oan mấy chị PTV đặt tít đần.

nhằm lúc 9:51 ngày 17/1/12, Sao rằng:

Sao tới tận giờ mới vạch mặt vậy ta?
Đang gửi…