lá cải

Vietnamnet Ngọc Trinh diện váy trong suốt lên trao giải

·

"Tôi xin trao giải. Chúc mừng bạn. Nhân tiện đây người ảnh hưởng nhất trong cuộc đời của tôi là ba tôi vì từ nhỏ tôi đã thấy sự cực khổ của ba và trong suy nghĩ của tôi lúc nào tôi cũng phải nỗ nực hu hu tôi xin hết ạ. À quên mông tôi vuông và mẹ tôi là ai ạ."

Đang gửi…