lá cải

Phụ Nữ Today Những chuyện ít biết về chị Sứ của tiểu thuyết “Hòn Đất”

·

Trưa ngày 30/4/1975, sự kiện Dương Văn Minh - Tổng thống cuối cùng của chính quyền Sài Gòn tay sai Mỹ đầu hàng quân Giải phóng vô điều kiện tạo nước cờ cho quân, dân xã Thổ Sơn giành ngay độc lập trong đêm đó. - Và còn đánh cờ cho đến hôm nay...

nhằm lúc 13:08 ngày 19/1/12, la cai nho rằng:

...ván cờ 5 tỷ
Đang gửi…