lá cải

Vietnamnet Những pha 'ngã ngựa' trên bụng người tình trẻ

·

Ngựa? Chỉ là người tình trẻ người ta bức xúc vì cái hành động dã man mất nhân tính nên người ta đập cho lăn kềnh ra, chẳng liên quan gì đến ngựa!

nhằm lúc 20:25 ngày 20/1/12, đít to rằng:

"Cưỡi ngựa" chứ không phải "ngã ngựa" chứ mấy bác !
Đang gửi…