lá cải

Dân Việt Quách Phú Thành chúc xuân bên hoa đào

·

Thật chua xót khi thấy Tàu Khựa đầy rẫy trên báo Việt Nam. Ngày xưa ta cũng có Quách Thành Danh để làm đối trọng, nhưng chỉ vì cái quần xịp ấy...

Đang gửi…