lá cải

Gia Đình Bánh tét kỷ lục dài 37m, ngót 1 tấn

·

Logic của Việt Nam ta: Kinh tế không phát triển, lạm phát phi mã, đi nấu bánh tét nào anh em ơi!

Đang gửi…