lá cải

nhằm lúc 17:44 ngày 31/1/12, panpan rằng:

Kì hoa và dị thảo, những thứ này chỉ có ở những nơi chứa quá nhiều thuốc độc!

nhằm lúc 20:03 ngày 4/2/12, hải ha rằng:

Ở VN có lạ không?
Đang gửi…