lá cải

Tiền Phong Nail xinh cho ngày valentine ngọt ngào

·

Nhà báo tiếng Anh giỏi thế, dịch giùm tôi luôn câu này với, cũng cùng hệ từ vựng đấy: Đời là cái đinh, tình là cái que.

nhằm lúc 19:45 ngày 3/2/12, chu tu rằng:

Bộ móng, bộ guốc đây mà. Chắc hệ tro bầu rùi.

nhằm lúc 9:58 ngày 4/2/12, Melchior rằng:

Life is nail, love is stick!
Đang gửi…