lá cải

Vietnamnet Vụ Tiên Lãng: Đề nghị kỷ luật thêm 7 cán bộ

·

Cứ kỉ luật thế này thì lấy ai diễn tuồng hả các đồng chí?

nhằm lúc 14:02 ngày 8/2/12, K'Sam rằng:

vô lý quá, vô lý quá! đã ko ai sai, làm mọi thứ đều đúng luật thì làm sao lại kỷ luật?!

nhằm lúc 16:40 ngày 9/2/12, phuong rằng:

Hị, lo gì các bác, quy hoạch cán bộ của huyện em đang chờ đến “nóng” rồi, chúng nó đi thì em mới lên được chớ.
Đang gửi…