lá cải

Người Đưa Tin Nhiều người Trung Quốc không tin họ là siêu cường

·

Ít người Việt Nam không tin họ là siêu cường.

nhằm lúc 13:50 ngày 15/2/12, P rằng:

Bình rất đúng! Like!

nhằm lúc 15:40 ngày 15/2/12, Minh rằng:

Thật ra họ là siêu "cường đạo"

nhằm lúc 21:12 ngày 15/2/12, Hiếu rằng:

dù có giàu mạnh đến đâu mà vẫn cái bản chất tiểu nhân thì không thể là siêu cường

nhằm lúc 17:21 ngày 16/2/12, D rằng:

không ít người Việt tôn thờ họ là siêu cườg
Đang gửi…