lá cải

Người Đưa Tin Bắt nữ “phó tổng biên tập”

·

Dấu ngoặc kép một lần nữa lại tỏ ra không cần thiết trong hầu hết các trường hợp.

nhằm lúc 16:22 ngày 23/2/12, Cuong rằng:

Chả hiểu nổi Phó Tổng Biên Tập thì làm sao mà phải cho vào ngoặc nhỉ >"
Đang gửi…