lá cải

Dân Việt Bà bầu nghén ăn... báo giấy của địa phương

·

Chị em xứ mình đừng bắt chước, thứ nhất là con sinh ra dễ bị khuyết tật, thứ hai là bản thân cũng sẽ bị tiêu chảy.

Đang gửi…