lá cải

Phụ Nữ Today Sự thật bất ngờ hồng dát vàng tặng Phụ nữ Việt Nam

·

Các bạn đừng sốc nhé: Hàng Trung Quốc là hàng giả đấy! Thêm tin giật gân nữa đây: Lê-nin chết rồi!

nhằm lúc 12:11 ngày 8/3/12, mitdac rằng:

TQ nào lừa, thằng người yêu nó lừa đấy!

nhằm lúc 14:18 ngày 8/3/12, bekinh rằng:

dát vàng để được cái ngàn vàng
Đang gửi…