lá cải

Đất Việt Càng họp nhiều càng... ngu

·

Nguy hiểm quá! Phải ngay lập tức đưa vấn đề này ra thảo luận tại Quốc hội!

nhằm lúc 23:33 ngày 9/3/12, vanbatisowen rằng:

Nhưng cũng may là theo nghiên cứu của đại học bôn ba nếu cuối buổi họp chỉ cần tiếp xúc với phong bì bằng thị giác,xúc giác,một số đã thành tinh là khứu giác thì lập tức khôn trở lại.

nhằm lúc 1:25 ngày 10/3/12, Red rằng:

Thưa các đồng chí, với vấn đề này, chúng ta sẽ có 10 phiên họp. Chúng ta sẽ lần lượt nghe các đại biểu báo cáo rồi tiến hành thảo luận ở tổ rồi các đại biểu sẽ tiến hành chất vấn và bỏ phiếu tín nhiệm về vấn đề "Họp nhiều, ngu hay không ngu?". Tôi xin tuyên bố, khai mạc phiên họp thứ nhất...

nhằm lúc 13:02 ngày 10/3/12, mitdac rằng:

Hệ quả của tiên đề: Càng ngu càng họp nhiều

nhằm lúc 10:18 ngày 11/3/12, panpan rằng:

Như vậy là ta có hai chiều: họp nhiều tương đương với ngu! chính xác!

nhằm lúc 9:01 ngày 12/3/12, thudinh rằng:

Họp càng nhiều bao thư càng lắm, thế mới có nhiều kẻ khoái được ngu!
Đang gửi…