lá cải

Đất Việt Dân mạng TQ phát sốt vì 'mướp mọc... vú' ở VN

·

Sốt hay rét kệ bây, dân tau còn nằm nghẹt gầm cầu thang Chợ Rẫy đây.

nhằm lúc 17:16 ngày 10/3/12, Chua Như Me rằng:

Ức... :-

nhằm lúc 1:18 ngày 11/3/12, Tony Tèo rằng:

Dân mạng Việt lúc nào cũng phát sốt vì vú nhìn như mướp :))

nhằm lúc 9:37 ngày 12/3/12, T rằng:

Các bạn TQ sao lại phải phát sốt nhỉ? Gì các bạn cũng làm giả được mà?
Đang gửi…